0232 311 1234 - 0232 388 6027

Ege Üni. Lojmanları, EVKA-3, 35100, Bornova, İZMİR.

Gerek artan enerji talebinin karşılanması için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç gerekse ülkemizdeki yüksek biyokütle potansiyeli dikkate alınarak, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EUSOLAR) bünyesinde T.C. Kalkınma Bakanlığı,Pek çok dünya ülkesine göre daha hızlı artan bir nüfus dinamiğine sahip olan Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak aynı zamanda büyüyen bir ekonomiye sahiptir. Ülkemizde bireylerin yaşam standartlarının / kalitesinin ve ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için en önemli gereksinimlerden biri, bu büyümeye paralel olarak artacak enerji talebinin karşılanmasıdır.Günümüzde enerji temininde ana kaynak konumunda olan fosil yakıtların hızla tükenmesi, fosil yakıt ile enerji üretiminden kaynaklanan hava kirliliği, küresel ısınma / iklim değişikliği gibi ciddi çevresel etkiler ve petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıt fiyatlarının gün geçtikçe artması, enerji arzında alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.Tarımsal ve hayvansal kökenli artıklar / atıklar ile insan faaliyetleri sonucu oluşan katı atık ve arıtma çamurları başta olmak üzere değişik formları bulunan biyokütle kaynakları, alternatif, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak önemli bir potansiyele sahiptir ve sadece belli bölgelere özgü olmama, daha küçük ölçekte ve ekonomik şekilde enerji üretebilme gibi önemli avantajlar sunmaktadır.Yukarıda sıralanan bu gerekçeler ve gerçekler dikkate alınarak BESTMER’in hayata geçirilmesinde göz önüne alınan gerekçeler aşağıda sıralanmıştır:Ülkemizin sahip olduğu yüksek biyokütle enerji potansiyelinin değerlendirilme gerekliliği, Projenin gerçekleştirilmesinin sektörel ölçekte sağlayacağı istihdam kapasitesi, Üniversite-Sanayi işbirliklerinin artırılması, Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi ve yeni ürünlerin ortaya konması, Biyokütle enerji kaynakları ile ilgili test ve analizlerin tamamının yapıldığı bir laboratuvar alt yapısının oluşturulması.

Bestmer BestmerEGE Bestmerege biyokütle

Calışma Saatleri

Pazartesi

8am - 8pm

Sali

8am - 8pm

Carsamba

8am - 8pm

Persembe

8am - 8pm

Cuma

8am - 8pm

Cumartesi

8am - 8pm

Pazar

-

İletişime Geç Yol Tarifi

Bestmer Hakkında Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar ile işaretlenmişlerdir